Найденные видео:

ГАЧАГ НАБИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФИЛЬМ

Uzaq sahillərdə (film, 1958)

Uzaq sahillərdə (film, 1958) Kinolent Azərbaycan xalqının şanlı oğlu, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin İkinci dünya ...

Кёр-оглы

Год выпуска: 1960 Киностудия: Азербайджанфильм им. Джафара Джабарлы Режиссер: Гусейн Сеид-заде Авторы сце

Qatır Məmməd (Гатыр Мамед) «Азербайджанфильм» - 1974

Сюжет: Фильм повествует о легендарном предводителе крестьянского движения в 1919—1920 годах в Гянджинской

Tütək səsi (film, 1975)Az

Kinopovestdəki hadisələr II Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan kəndlərinin birində gərgin zəhmət, ümumxalq birliyi, eyni ...

Qəm pəncərəsi (film, 1986)

Filmdə yazıçı, dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin uşaqlıq dövrü ilə bağlı hadisələr öz əksini tapmışdır. Əsərin Müəllifi : Cəlil ...

Both sides of Aras belong to my nation! (Qaçaq Nebi)

The Bloody Cornfield (Turkish: Qanlı Zəmi), is a 1985 biographical movie written by Süleyman Rüstem and Ehmedağa Muğanlı ...

AXIRINCI AŞIRIM ( Azərbaycan Filmləri )

Axırıncı aşırım filmi rejissor Kamil Rüstəmbəyov tərəfindən 1971-ci ildə ekranlaşdırılmışdır. Film "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında ...

Çölçü (film, 2012)

Bu, çölü özünə yurd yeri seçmiş Ulu və cavan çölçünün məhəbbəti haqqında nağılvari bir həyat hekayəsidir. Ulunun ölümündən ...

"СТЕПНЯК" / ÇÖLÇÜ фильм Шамиля Алиева, АЗЕРБАЙДЖАНФИЛЬМ, 2012

Живет Молодой степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям с

Böyük dayaq (film, 1962)

Əsərdə olduğu kimi, kinoromanda da ciddi siyasi, əxlaqi və tərbiyəvi problemlər qaldırılmışdır. Burada kənd təsərrüfatında ...

Азербайджанский фильм стал обладателем Гран При международного фестиваля

Азербайджанский фильм стал обладателем Гран При международного фестиваля az/ru/ ...